Viemärinsukitus
Savonlinna

Ola­vin­ka­tu 13, 57130 Savon­lin­na

010 524 8020

info@viemaritohtori.fi

Laskutustiedot

Ope­raat­to­ri OpusCa­pi­ta Oy
Verk­ko­las­ku­tuso­soi­te 003727533704
OVT 003727533704

Kes­ki-Suo­men Vie­mä­ri­su­ki­tus Oy
PL 91559
00021 LASKUTUS

Vie­mä­ri­toh­to­rin toi­mi­pis­te sijait­see myös Savon­lin­nan kes­kus­tas­sa. Savon­lin­nan toi­mi­pis­teel­tä käsin teem­me vie­mä­rin suki­tuk­sia oma­ko­ti­ta­loi­hin sekä vie­mä­rin avauk­sia, vie­mä­rin kuvauk­sia sekä vie­mä­rin desin­fioin­te­ja Savon­lin­na — Imat­ra -alueil­la sekä muil­la lähia­lueil­la. Vie­mä­rin suki­tus onnis­tuu meil­tä hel­pos­ti myös Enon­kos­ki, Hei­nä­ve­si, Hir­ven­sal­mi, Juva,  Joroi­nen, Kan­gas­nie­mi, Män­ty­har­ju, Per­tun­maa, Piek­sä­mä­ki, Puu­ma­la, Ran­ta­sal­mi, Sul­ka­va ja Mik­ke­li — alueil­la.

Savon­lin­nas­sa sijait­see myös Suo­men toi­nen vie­mä­riap­teek­ki, osoit­tees­sa Ola­vin­ka­tu 13, Savon­lin­na. Savon­lin­nan vie­mä­riap­tee­kis­ta voit nou­taa vie­mä­rin avausai­nei­ta, vie­mä­rin kui­vu­mi­se­nes­toai­net­ta sekä soke­ri­touk­ka­myrk­kyä. Tule käy­mään vie­mä­riap­tee­kis­sa myös, jos tar­vit­set neu­vo­ja vie­mä­rion­gel­miin — neu­von­ta on täy­sin mak­su­ton­ta.

Savonlinnan viemäritohtori

Asennustyönjohto

Lähetä viesti

Soita tohtorille
010 524 8020
Sähköposti
info@viemaritohtori.fi