Viemärinsukitus
Jyväskylä

Ahjo­ka­tu 14, 40320 Jyväs­ky­lä

010 524 8020

info@viemaritohtori.fi

Laskutustiedot

Ope­raat­to­ri OpusCa­pi­ta Oy
Verk­ko­las­ku­tuso­soi­te 003727533704
OVT 003727533704

Kes­ki-Suo­men Vie­mä­ri­su­ki­tus Oy
PL 91559
00021 LASKUTUS

Vie­mä­ri­toh­to­rin ensim­mäi­nen toi­mi­pis­te ja samal­la pää­kont­to­ri sijait­see Jyväs­ky­läs­sä Sep­pä­läs­sä. Jyväs­ky­län toi­mi­pis­teel­tä käsin teem­me vie­mä­rin suki­tuk­sia oma­ko­ti­ta­loi­hin sekä vie­mä­rin avauk­sia, vie­mä­rin kuvauk­sia sekä vie­mä­rin desin­fioin­te­ja Jyväs­ky­läs­sä sekä sen lähia­lueil­la. Vie­mä­rin suki­tus onnis­tuu meil­tä hel­pos­ti myös Muu­ra­me, Lau­kaa, Toi­vak­ka, Petä­jä­ve­si, Han­ka­sal­mi, Jäm­sä, Kars­tu­la, Kin­nu­la, Kivi­jär­vi, Kon­ne­ve­si, Kuh­moi­nen, Kyy­jär­vi, Luhan­ka, Mul­tia, Pih­ti­pu­das, Saa­ri­jär­vi, Vii­ta­saa­ri ja Uurai­nen — alueil­la.

Jyväs­ky­läs­sä sijait­see myös Suo­men ensim­mäi­nen vie­mä­riap­teek­ki, osoit­tees­sa Ahjo­ka­tu 14, Jyväs­ky­lä. Vie­mä­riap­tee­kis­ta voit nou­taa vie­mä­rin avausai­nei­ta, vie­mä­rin kui­vu­mi­se­nes­toai­net­ta sekä soke­ri­touk­ka­myrk­kyä. Tule käy­mään vie­mä­riap­tee­kis­sa myös, jos tar­vit­set neu­vo­ja vie­mä­rion­gel­mii­si — neu­von­ta on täy­sin mak­su­ton­ta ja teem­me sitä “rak­kau­des­ta lajiin”.

Jyväskylän viemäritohtorit

Asennustyönjohto

Lähetä viesti

Soita tohtorille
010 524 8020
Sähköposti
info@viemaritohtori.fi