Viemärin desinfiointi

Vie­mä­rei­den desin­fioin­nil­la pois­te­taan kaik­ki bak­tee­rit vie­mä­ris­töis­tä. Sil­lä läh­tee myös vie­mä­rin pie­ne­liöt, muun muas­sa soke­ri­tou­kat. Jos soke­ri­touk­kaon­gel­ma on ollut pit­kä ja pii­naa­va tai vie­mä­ri­si hai­se­vat huo­neis­toon saak­ka, voi vie­mä­rei­den desin­fioin­nil­la rat­kais­ta koko ongel­man.

Näin se tapahtuu

yksi
Viemärin
kuvaus

Asian­tun­ti­jam­me suo­rit­taa vie­mä­rin­ku­vauk­sen koh­tees­san­ne. Sil­lä var­mis­te­taan, että desin­fioin­ti on oikea rat­kai­su.

kaksi
Viemäreiden desinfiointi

Vie­mä­rit desin­fioi­daan tar­kas­ti ammat­ti­lais­ten desin­fioin­ti­lait­teil­la ja -aineil­la. 

kolme
Ongelma poistunut

Desin­fioin­nin jäl­ki­seu­rauk­se­na vie­mä­rei­den hajuon­gel­mat ja pie­ne­liö-ongel­mat pitäi­si olla muis­to vain.

Kysy tarjous viemärin desinfioinnista