Sokeritoukat

Soke­ri­touk­ka (Lepis­ma sacc­ha­ri­na), tuo hopei­nen kaik­ki­ruo­kai­nen kos­tei­den tilo­jen hyön­tei­nen. Se elää mie­lel­lään kos­teas­sa sisä­ti­las­sa, kuten keit­tiös­sä ja kyl­py­huo­nees­sa. Soke­ri­touk­ka on suh­teel­li­sen har­mi­ton ja todel­la ylei­nen kotie­läin, jon­ka suu­rin hait­ta onkin ehkä mie­li­ku­va pimey­des­sä asus­ta­vas­ta tou­kas­ta omas­sa kodis­sa. Voit tava­ta soke­ri­tou­kan pimeäs­sä vaik­ka­pa tas­ku­lam­pun valol­la yllät­tä­mäl­lä — kyl­lä se luik­kii nopeas­ti kar­kuun.

Viemäritohtorin ratkaisuehdotus

1. AVAX soke­ri­touk­ka­myrk­ky

Soke­ri­tou­kat eivät pois­tu touk­ka ker­ral­laan tap­pa­mal­la. Ne siis pitää hoi­taa pois pai­koil­ta myr­kyt­tä­mäl­lä. Mei­dän lää­ke soke­ri­touk­kiiin on Vie­mä­ri­toh­to­rin AVAX Soke­ri­touk­ka­myrk­ky. Käy­tä sitä ohjei­den mukai­ses­ti ja tou­kat ovat his­to­ri­aa. Ellei sinul­la on vie­mä­reis­sä­si suu­rem­man luo­kan soke­ri­touk­kaon­gel­maa. Tilaa soke­ri­touk­ka­myrk­kyä täs­tä.

2. Vie­mä­rei­den desin­fion­ti

Jos soke­ri­touk­ka­myrk­ky ei tehoa, on Vie­mä­ri­toh­to­ril­la tähän järeäm­mät­kin kei­not. Soke­ri­tou­kat pois­tu­vat kyl­lä huo­neis­tos­ta­si desin­fioi­mal­la vie­mä­rit ammat­ti­lai­sen lait­teil­la. Voit tila­ta vie­mä­rei­den desin­fioin­nin täs­tä.

Soke­ri­touk­ka (Lepis­ma sacc­ha­ri­na)

sokeritoukat
viemärin kuvaus
Viemärin
kuvaus

Vie­mä­ri­ku­vaus on luo­tet­ta­vin tapa kar­toit­taa vie­mä­rei­den kun­to ja ennal­taeh­käis­tä mah­dol­li­nen vie­mä­ri­put­ken rik­kou­tu­mi­nen.

viemärin avaus
Viemärin
avaus

Tuk­keu­tu­nut vie­mä­ri on paras­ta aukais­ta kor­kea­pai­ne­huuh­te­lul­la. Vie­mä­ri­toh­to­ri puh­dis­taa vie­mä­ri­si ammat­ti­lais­ten kalus­tol­la ja otteil­la.

viemärin sukitus
Viemärin
sukitus

Vie­mä­rin­toh­to­rin teke­mä vie­mä­rin­su­ki­tus remont­ti teh­dään ilman pur­ku­töi­tä. Mene­tel­mä on ollut käy­tös­sä ker­ros­ta­lois­sa yli 20 vuot­ta.

viemärin desinfiointi
Viemärin
desinfiointi

Vie­mä­rin desin­fioin­ti on paras tapa puh­dis­taa vie­mä­rit bak­tee­ri­kas­vus­tos­ta ja se on rat­kai­su muun muas­sa soke­ri­touk­ka-ongel­maan.

Tilaa maksuton viemärinkuvaus